မော်နီတာများ၊ စမ်းသပ်သူများ

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
SRM330

SRM330

Transforming Technologies

SRM W/TRAVEL WEIGHT/METAL PLATE

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၀၆

$1033.15000

7100.3000.MK

7100.3000.MK

Transforming Technologies

METRISO 3000 TEST KIT

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၀

$6406.20000

CTC337-WW

CTC337-WW

SCS

WRIST STRAP AND GROUND MONITOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၂၇

$257.04000

19280

19280

EMIT

TESTER COMBO WS & FG NIST

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၈၁

$288.10000

770050

770050

SCS

SMP DIAGNOSTIC KIT

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၉

$7000.04000

PDT800

PDT800

Transforming Technologies

ESD TESTER & FOOT PLATE-NO STAND

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၃

$1504.85000

19240

19240

EMIT

WRISTSTRAP TESTER 9V OPERATION

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၅၇

$128.28000

CM420PV

CM420PV

Transforming Technologies

CM400 VERIFICATION TOOL

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၅၅၉

$89.76000

CTC061-3-242-WW

CTC061-3-242-WW

SCS

ESD MONITOR WS AWARE DUAL

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၅၃

$512.63000

CTM051

CTM051

SCS

GROUND PRO GND INTEGRITY METER

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၇

$1253.52000

19492

19492

EMIT

STATIC FIELD METER, DIGITAL

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၇၉

$778.78000

770068

770068

SCS

WS AWARE MONITOR WITH BIG BROTHE

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၆၅

$904.53000

7100.EFM51.WT

7100.EFM51.WT

Transforming Technologies

WFM WITH WALKING TEST KIT EFM51

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၄

$2448.23000

19290

19290

EMIT

DIGITAL SURFACE RESIST METER KIT

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၈

$1891.69000

7100.SRM200.VK

7100.SRM200.VK

Transforming Technologies

SRM200 W/ PROBES AND CASE

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၂

$2080.99000

724

724

SCS

WORKSTATION MONITOR KIT W/HDWR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၉၃

$222.76000

701-M

701-M

SCS

MEGOHMMETER

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၉၄

$720.11000

CM400

CM400

Transforming Technologies

SINGLE WIRE CONT MTR ONE OPERATR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၈၇၄

$69.37000

19665

19665

EMIT

MONITOR DUAL WIRE CONTINOUS 120V

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၉၆

$277.32000

CM300

CM300

Transforming Technologies

MONITOR 1 OPERATOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၆၉၉

$82.39000

Top