အထီးကျန်ထရန်စဖော်မာများနှင့် autotransformers၊ အဆင့်တက်၊ ဆင်းပါ။

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
110

110

Signal Transformer

XFRMR AUTO 230/115V 100VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၄၉၀

$34.38000

MD-250-E

MD-250-E

Triad Magnetics

MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၉၀၉

$120.93000

1100

1100

Signal Transformer

XFRMR AUTO 230/115V 1000VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၅၁

$129.12000

XF-A0700A

XF-A0700A

Amgis

AUTO TRANSFORMER, 115V:230V 50/6

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၉၄

$158.40000

168D

168D

Hammond Manufacturing

TRANSFMR 115V TAPS 85-125V 500VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၀၆၂

$103.52000

170B

170B

Hammond Manufacturing

TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 200VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၅၆၇

$46.74000

N-57M

N-57M

Triad Magnetics

TRANSFORMER ISOL

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၉၅

$158.14000

MEDBOX-0600

MEDBOX-0600

Amgis

XFRMR MED GRADE ISLTD 120V/120V

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၀၅

$631.40000

N-5MG

N-5MG

Triad Magnetics

AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 250 VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၉၀၃

$68.28000

DU-1/2

DU-1/2

Signal Transformer

XFRMR ISO PWR 1/2KVA 2.3/4.6A

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၆၃

$165.73000

HX94A

HX94A

Hammond Manufacturing

TRANSFORMER POTENTIAL 600/120

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၆၀၁

$87.40000

175E-NA

175E-NA

Hammond Manufacturing

TRANSF AUTO 230-115V 750VA USA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၃၅

$149.51000

120/277-275VA-IC

120/277-275VA-IC

Thomas Research Products

TRANSFRMR 120-277V/275VA STEP-UP

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၄၆၁

$48.75000

N-3MG

N-3MG

Triad Magnetics

AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 85 VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၃၆၃

$55.00000

IS600HGDV

IS600HGDV

Tripp Lite

ISOLATOR SERIES DUAL-VOLTAGE 115

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၉၄

$719.60000

N-6U

N-6U

Triad Magnetics

AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 200 VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၆၇၈

$32.62000

175B-NA

175B-NA

Hammond Manufacturing

TRANSF AUTO 230-115V 200VA USA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၇၄၈

$80.08000

VT59A

VT59A

Hammond Manufacturing

TRANSFORMER POTENTIAL 600/120

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၃၅၈

$55.11000

XF-A0300A

XF-A0300A

Amgis

AUTO TRANSFORMER, 115V:230V 50/6

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၇၇

$125.40000

169C

169C

Hammond Manufacturing

TRANSFMR 115V TAPS 90-130V 100VA

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၁၅၀

$60.45000

Top